Ósmosi inversa

L’osmosi inversa és una tecnologia de purificació de l’aigua per eliminar ions, molècules i partícules més grans, utilitzada tant en processos industrials com per a la producció d’aigua potable.

El procés normal d’osmosi és un fenomen físic relacionat amb el moviment de molècules d’un solvent a través d’una membrana semipermeable, que va d’una zona de menor concentració a una altra de més gran. La membrana iguala les concentracions en les dues zones. Aquest flux de partícules s’anomena pressió osmòtica.

Per aconseguir l’osmosi inversa s’aplica una pressió per vèncer la pressió osmòtica.
El resultat és que s’acaba obtenint dos fluxos, d’una banda el solvent pràcticament pur, i de l’altra banda una solució encara més concentrada que la solució inicial. Per aconseguir la «selectivitat», la membrana no ha de deixar passar ions o molècules grans a través dels seus porus, però sí components més petits com les molècules solvents. Així obtenim aproximadament un 50% d’aigua producte, deixant l’altra meitat com a aigua de rebuig.

Les membranes d’osmosi inversa fan una neteja contínua, perquè de no ser així tindria una acumulació de contaminants. La durada d’una membrana en un equip d’osmosi inversa pot oscil·lar entre els 3 i els 5 anys. És molt important fer els manteniments periòdics.

Aquest mètode és net i compacte i permet obtenir aigua de gran qualitat fins i tot a partir d’aigua de mar. També és molt eficient per al tractament d’efluents que han de ser reutilitzats.